Kappalainen Elina Rouhiaisen virkaanasettaminen, Loimaa 4.2.2010

04.02.2010admin

Loimaan seurakunnan Mellilän kappeliseurakunnan kappalaisen Elina Rouhiaisen virkaanasettaminen.

Seurakunnan papin virka, johon Elina Rouhiainen tänään asetetaan on vaativa ja antoisa virka. Seurakunta on uskonut hänelle tehtävän olla loimaalaisten ja erityisesti melliläläisten ihmisten pappi, missä kaikessa he pappia tarvitsevatkin. Tästä hänet lähetetään täkäläisten ihmisten keskelle, Jumalan sanan ja sakramenttien palvelijana ja niiden varassa.

Papin paikka on ihmisten keskellä. Se kysyy herkkää korvaa ja avaraa mieltä, ja ennen muuta sitä, että on kiinnostunut ihmisistä, heidän elämästään ja sen kysymyksistä. Se on tärkeämpää kuin valmiiden vastausten tietäminen.

Jos on kiinnostunut ihmisistä, pääsee näkemään, miten Jumalan antama elämä hakee uomiaan hyvin eri tavoin eri ihmisissä. Voi pysähtyä katsomaan ihmisen kasvoja, ihmetellä niiden rikkautta ja nähdä niissä Jumalan kuva.

Samalla pääsee näkemään seurakunnan moninaisuuden, sen miten monella tavalla seurakunnan jäsenyys ja kristillisyys toteutuu. Se voi olla hiljaista ja arkaa, sille ainoa ilmaisun tapa voi olla tuoda oma lapsi kasteelle, tai se voi olla osallistuvaa ja keskustelevaa, haastavaa, kirkasta ja lujaa tai niin luontevaa, ettei siitä tee erityistä numeroa. Pappi on kaikkien seurakuntalaisten pappi, eikä voi heitä erotella. He eivät ole papin työn kohteita, he ovat työn rikkaus. He ovat kaikki sitä seurakuntaa joka on papin kutsunut ja kaikki he tarvitsevat, kukin omalla tavallaan, elämäänsä tukea, jotta jaksaisivat uskoa, toivoa ja rakastaa.

Tehtävä on antoisa mutta siinä voi tulla vaiheita, jolloin kysyy työnsä mielekkyyttä ja väsyy. Silloin on tärkeä tietää, ettei ole yksin, ei työssään eikä elämässään. Silloin tarvitsee työtovereita, jotka jakavat työn iloja ja vaivaa, ja omia läheisiä ihmisiään. On tärkeää tunnistaa itsessään se, että tarvitsee toisia ja tarvitsee myös itse lepoa ja tukea.

Papin tehtävän erityisyyttä on, että siinä on tavan takaa tekemisissä elämän ydinasioiden kanssa: syntymän, kuoleman, Jumalan, Kristuksen, armollisuuden. Se on vaativaa. Mutta juuri siihen kätkeytyy myös työn hienous. Pappina on koko ajan kirkon ja uskon ja elämän kaikkein syvimpien aarteiden ulottuvilla. Kyse on niin suurista asioista, että niiden edessä pappi tuntee luonnostaan arkuutta. Mutta Kristus ei toimi kirkossaan ja maailmassa papin osaamisen tai persoonan varassa.

Päinvastoin, hän on myös pappia varten.

Elina, loimaalaisten pappina sinun paikkasi on ihmisten keskellä, ihmettelemässä sitä, miten Kristus tulee sinua vastaan, mutta paikkasi on myös täällä, kirkossa ja sen alttarilla, Sanan ja sakramenttien keskellä, asettamassa ja jakamassa ehtoollista, jossa Kristus itse on se joka palvelee. Tässä olet kaikkein syvimmällä tavalla toteuttamassa tehtävääsi pappina.

Tämän saman alttarin eteen voit itse polvistua, kun sitä tarvitset ja sinulle annetaan leipä ja viini ja sanotaan: sinun puolestasi annettu ja vuodatettu, sinun koko elämäsi puolesta, jotta voisit iloita elämästäsi ja työstäsi.