Piispantarkastuksen päätösmessu, Keski-Porin kirkossa 23.5.2010

23.05.2010admin

Keski-Porin seurakunnan piispantarkastuksen päätösmessu.

Vanhan testamentin alkukertomukset kertovat siitä, millainen on ihmisen osa maailmassa. Yksi niistä, oikeastaan syntiinlankeemuskertomuksen jatko tai täydennys, on kertomus Babylonin tornista. Siinä kuvataan ensin ihanteellinen alkutila, jossa kaikki puhuvat samaa kieltä ja ymmärtävät toisiaan. Se tekee heistä vahvoja, yhdessä he kykenevät mihin tahansa. He ryhtyvät tekemään tiiliä ja rakentavat tornia, jonka tulisi ulottua taivaaseen. Jumala havaitsee tämän, ja hajottaa tornin, sillä ihmisen paikka on maan päällä. Samalla kun torni hajotetaan, ihmiset hajaantuvat ympäri maailmaa ja alkavat puhua eri kieliä eivätkä enää ymmärrä toisiaan.

Kertomus on myyttinen kuvaus siitä, millainen on ihmisen traaginen osa maailmassa. Ihmiset ovat toisistaan erillään eivätkä ymmärrä toisiaan. Se on kipeää todellisuutta olipa kyse koko maailman mittasuhteesta tai yksittäisten ihmisten välisistä suhteista tai vaikka seurakunnasta. Samanaikaisesti kun kieli yhdistää ihmisiä ja sen tehtävä on ihmisten välisen yhteyden rakentaminen, se myös rikkoo ja hajottaa. Jokainen tietää, mitä on olla joukossa, jossa ei ymmärrä toisten puhetta. Millainen ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunne siitä seuraa. Mutta vaikka kieli olisi sama. eri ihmisille sanojen ja asioiden merkitykset ovat erilaisia, toinen ei tule ymmärretyksi. Se on ihmisen traaginen osa.

Tätä todellisuutta vasten kertomus ensimmäisestä helluntaista saa erityisen merkityksen. Se on Babylonin torni-kertomuksen vastakertomus.
Kristus jätti seuraajilleen Pyhän Hengen. Kristuksessa Jumala tuli tähän maailmaan, jossa ihmisen taivaaseen rakennetut tornit murenevat, eikä ihminen voi ymmärtää elämää niin kuin Jumala, ei ymmärrä toista ihmistä eikä itseäänkään. Kristus tuli jakamaan ihmisen osan. Ja jätti Pyhän Hengen.
Kertomus ensimmäisestä helluntaista kuvaa, miten ihmisiä eri maista oli koolla ja he kaikki kuulivat puhuttavan omalla kielellään. Kielen eroihin ja ymmärtämisen vaikeuteen perustuva ihmisten erilleen joutuminen murtui. Sillä tavoin Jumalan Henki, Pyhä Henki vaikuttaa.

Se ei tarkoittanut sitä, että olisi muodostunut jokin uusi kieli, joka on kaikille yhteinen, ikään kuin että olisi palattu Babylonin torni-kertomuksen ihanteelliseen alkutilaan. Jokainen sai pitää oman äidinkielensä. Sen kielen, joka on kaikkein syvimmällä itsessä, jolla huokaa kaikkein syvimmät huokaukset. He kuulivat omaa kieltään, arkista, tavallista, kotoa tuttua kieltä.

Helluntain viesti on, että jokaisella on oikeus omaan kieleensä, omaan identiteettiinsä. Siihen, mitä ihmisenä syvimmältään on.

Niin syntyy seurakunta, ja samalla juuri siinä avautuu seurakunnan tehtävä: rakentaa yhteyttä ihmisten välille, rakentaa sovintoa ja ymmärrystä toisistaan erilleen joutuneiden ihmisten välille.. Seurakunnan olemukseen kuuluu, että jokaisella on oikeus omaan kieleensä, oman sisimpänsä kieleen, arkiseen tavalliseen kieleen, ja oikeus tulla sillä kuulluksi ja ymmärretyksi. Se vaatii meiltä, kirkon työssä olevilta, joille on annettu tehtävä puhua, paljon kuuntelemisen halua ja taitoa ja paljon nöyryyttä. Liian usein kieli, jolla Jumalan suurista teoista puhutaan, on sellaista, joka loitontaa ja vieraannuttaa, eikä tule ymmärretyksi ja rakenna yhteyttä ihmisten välille.
Mutta helluntai ei merkinnyt vain tehtävää, vaan Pyhän Hengen antamista seurakunnalle. Kristus ei jättänyt meitä omaan varaamme. Jos tehtävä olisi vain ihmisten omassa varassa, en uskalla ajatella.

Kerrotaan, että siinä tilanteessa kävi raju tuulenpuuska. Se kertoo, että kyse oli samasta Jumalan Hengestä, josta puhutaan jo Vanhassa Testamentissa. Vanhassa Testamentissa, hebrean kielessä, sana jota useimmin tässä yhteydessä käytetään, on ruah. Se on monimerkityksinen sana, ja tarkoittaa sekä tuulta että henkäystä ja hengitystä, mutta myös Jumalan Henkeä. Jumalan Henki on jotain, joka on yhtä luonnollista kuin hengitys ja tuuli ja pitää niiden tavoin elämää yllä. Jumalan Hengen vaikutus ei ole jotain erityistä, kummallista, vaan arkista ja huomaamatonta.
Pyhä Henki, joka tuulenpuuskassa tuli ensimmäisenä helluntaina, on sama Jumalan Henki. Silloin oli erityinen tilanne ja tuuli tuli rajuna puuskana.

Seurakunnassa, niiden ihmisten elämässä, jotka kasteessa ovat saaneet Pyhän Hengen, Henki toimii useimmiten huomaamattomammin ja arkisemmin, yhtä luonnollisesti kuin hengitys ja tuuli. Henki rakentaa yhteyttä ihmisten välille, murtaa erilleen ja yksin joutumista, sovittaa ristiriitoja ja auttaa ymmärtämään toista, jonka kieli on erilainen vaikka ei olisi vieras. Henki tekee työtään siellä, missä tätä tapahtuu.

Piispantarkastuksen aikana on käyty useita keskusteluja ja neuvotteluja, sekä seurakunnan vastuunkantajien kesken että eri kysymyksistä, lasten ja nuorten tilanteesta, köyhyydestä ja osattomuudesta ja yksinäisyydestä. Niissä on etsitty yhteistä ymmärrystä, jaettu erilaisia kokemuksia ja näkökantoja ja todettu, että sellaista keskustelua tarvitaan koko ajan. Pyhä Henki rakentaa seurakuntaa siellä, missä asioista puhutaan, suoraan ja avoimesti, halutaan ymmärtää toista, toisen tapaa ilmaista asioita ja toisen näkökantoja.

Mutta yhtä lailla Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnassaan siellä, missä ihminen tulee kuulluksi omalla kielellään. Kieli voi olla monenlaista. Se voi olla nuoren levotonta käytöstä, se voi olla vetäytymistä hiljaisuuteen. Se voi olla sitä, että joku saa rauhassa etsiä omalle sisimmälleen sanoja , haparoiden etsii ilmausta sille, millaista hänellä on elää ja olla. Siinä tarvitaan joku joka jaksaa kuunnella ja ymmärtää. Kun syntyy kokemus siitä, että sain kerrottua jotain siitä, mitä sisälläni on ja toinen ottaa sen vastaan, kokemus on vapauttava ja rohkaiseva. Ihminen tuntee, että puhutaan hänen omaa kieltään ja hänellä on oikeus siihen.
Pyhä Henki on seurakunnassa, kaikkien kastettujen keskellä, voiman, lohdun ja rohkeuden lähde. Pyhä Henki murtaa yksinäisyyttä ja luo yhteyttä, sielläkin, missä näyttää olevan pelkkää ristiriitaa ja rikkinäisyyttä. Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnan ja sen jäsenten arkisessa elämässä niin kuin hengitys ja tuuli.